Narada Rady Stowarzyszenia w Łodzi 9 grudnia 2016 r.

W dniu 9 grudnia 2016 r. , w sali konferencyjnej Hotelu GRAND w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72 odbyło się zebranie  Rady Stowarzyszenia OSPSBHP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część I spotkania dotyczyła szkolenia nt. „Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowych Komisji Rewizyjnych” oraz „Wymagania prawne i organizacyjne w zakresie zmian do Statutu”.
Część II spotkania dotyczyła realizacji działań statutowych przez ZG oraz Zarządy  Oddziałów, a także planów pracy na rok 2017. 

Było nam miło gdyż zauważono i doceniono naszą całoroczną pracę, terminowe sprawozdania finansowe  i regularne wpłaty składek, a także ...... wygląd naszej strony Internetowej prowadzonej przez kol. Elwirę Banaszek - członka Zarządu Oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciepłe słowa  podziękowania W NASZYM KIERUNKU padły także ze strony przedstawicieli CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWEGO INSTUTU BADAWCZEGO - za  dotychczasową współpracę z Istytutem.  Dziękujemy.