Zdrowie

…."Przychodząc na świat otrzymujemy od natury szansę na co naj-mniej 100-120 lat życia. Od nas samych zależy pełne wykorzy¬stanie tych możliwości.....

ZDROWIE
prof. Zbigniew Cendrowski

…."Przychodząc na świat otrzymujemy od natury szansę na co naj-mniej 100-120 lat życia. Od nas samych zależy pełne wykorzy¬stanie tych możliwości. W gruncie rzeczy nie chodzi o jakieś bardzo skomplikowane zabiegi. Wystarczy elementarne przestrzeganie podstawowych zasad zdrowego stylu życia, co wcale nie oznacza, że musi to być przykre. Wręcz przeciwnie, realizowanie takiego programu może być bardzo satysfakcjonujące i przyjemne. A co najważniejsze, przestrzeganie strategii zdrowe¬go stylu życia nie wymaga specjalnych nakładów czy wa¬runków. Potrzebne jest tylko jedno. Trzeba chcieć".

Żyjąc w pośpiechu martwimy się o dom, dbamy o dzieci, robimy zakupy, denerwujemy się czy uda się to czy tamto, nie śpimy, niedojadamy, pracujemy ponad miarę i ciągle skupiamy się na tym co będzie jutro, za tydzień. Mamy wielkie plany, mnóstwo pomysłów, celów, podejmujemy decyzje, dokonujemy wyborów nie myśląc, że mogą mieć one wpływ na nasze życie, że stanowią zagrożenie dla tego co najważniejsze i najcenniejsze. 
Kilka razy do roku, składając życzenia, przypominamy sobie, że "zdrowie jest najważniejsze", mówimy: "obyśmy zdrowi byli", "jak będzie zdrowie to starczy chęci na wszystko inne". Na co dzień zapominamy jednak, że: "Zdrowie to nie dar niebios dany ludziom raz na zawsze. Nad jego zachowaniem i pomnażaniem należy pracować nieustannie, wykorzystując wszystkie wiodące do tego celu drogi i możliwości"1
Z wiekiem częściej zaczynamy doceniać wagę zdrowia, uznajemy je za wartość, dobro, stan pożądany i upragniony. Jak wskazują badania, 60% Polaków wymienia zdrowie jako warunek szczęścia i najczęstszą intencję modlitwy. 
"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz"2……. Słowa Jana Kochanowskiego powinniśmy traktować jako przestrogę, bo łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, lepiej jest kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe niż wyleczyć się z otyłości i związanych z nią chorobami. 
Już starożytni mówiąc, że "w zdrowym ciel zdrowy duch"3 mieli na myśli człowieka jako całość: zdrowie ciała i zdrowie duszy. Arystoteles poszedł dalej mówiąc, że "Ruch jest życiem – życie jest ruchem". Choć myślał w inny sposób miał rację, bo przecież jesteśmy materią ciągle wirujących i poddawanych różnym siłom atomów i elektronów. Maksymą Greków było powiedzenie "Nie przestajemy ćwiczyć dlatego, że się starzejemy, ale starzejemy się bo przestajemy ćwiczyć". 
Obecnie wszyscy wiemy, że jesteśmy zdrowi gdy nie chorujemy, gdy umiemy sobie radzić ze stresem, mamy dobre układy z otoczeniem, odczuwamy satysfakcję i spełnienie w życiu zawodowym i osobistym, ale zapominamy dość często o systematycznym ruchu/wysiłku fizycznym. To właśnie ruch jest naturalną potrzebą człowieka, ponieważ stymuluje prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych. Brak ruchu, stanowi największe zagrożenie dla zdrowia człowieka. Właściwie dawkowany wysiłek fizyczny jest niezwykłym lekarstwem, które nie leży na półce w aptece. 
Współcześni naukowcy myśląc o zdrowiu przytaczają cztery jego wymiary: psychiczny - poczucie spokoju i zadowolenia, duchowy - wiara w to co czynię, fizyczny - sprawność ciała, społeczny - życie według zasad moralnych. 
W 1993 roku prof. Zbigniew Cendrowski przedstawił światu nauki "Dekalog Zdrowego Stylu Życia", w którym zawarł poniżej wymienione wszystkie wymiary składające się na zdrowie: 
1.    wiedza o samym sobie, czyli "poznaj samego siebie";
2.    utrzymanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości;
3.    nie nadużywanie leków - usuwanie przyczyn choroby, a nie jej objawów przez uruchomienie wewnętrznych sił organizmu;
4.    podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej;
5.    prawidłowe odżywianie się - przestrzeganie tzw. bilansu energetycznego, należy jeść tylko tyle, ile się zużywa, ograniczenie potraw o wysokiej zawartości cholesterolu;
6.    hartowanie się - uodporniać się na ekstremalne bodźce w sferze fizycznej, psychicznej;
7.    rozwijanie umiejętności walki ze stresem - świadome sterowanie swoimi reakcjami, eliminowanie wpływów bodźców negatywnych;
8.    wyeliminowanie nałogów - chodzi nie tylko o alkohol, nikotynę, narkotyki. Dotyczy to także innych przyzwyczajeń jak: lekomania, obżarstwo, hipokinezja i inne;
9.    życzliwość dla innych - stosowanie na co dzień takich pojęć jak: życzliwość, tolerancja, kompromis;
10.    zachowanie postawy copingowej (radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych) - demonstrowanie postawy optymistycznej: wszystko jest ok., "do przodu żyj".
Profesor przekonuje w swojej publikacji, że stosowanie tych dziesięciu przykazań jest gwarancją długiego życia w dobrostanie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Jak długiego? Na pewno 100 lat, a nawet więcej. Dekalog zawiera same proste recepty i nie trzeba z nimi iść do lekarza ani farmaceuty. To nie jest fantazja, lecz opracowanie na podstawie rzetelnych źródłowych materiałów naukowych. 
Zachęcam do lektury z pożytkiem dla ducha i dla ciała. Do dzisiejszego artykułu o zdrowiu, dołączam interesujący biuletyn na temat aktywności, kondycji i wypoczynku wraz z ofertami wczasów w atrakcyjnych cenach. 
Zachęcam do odwiedzenia poniższych stron:
Link: 
http://www.senior.fit.pl/
http://www.senior.fit.pl/aktywni/fitnes-50/seniorzy-aktywni-w-warszawie,25,1,0.html
http://trzykroki.org/wydarzenia,29,pl.html
http://zdrowie.wp.pl/multimedia/galerie/go:6/art809.html

Opracowano na podstawie poniższych materiałów: 
1.    http://rokietnica.pl/pl/na_zdrowie/zdrowy_styl_zycia
2.    "Zdrowy styl życia, aktywność najważniejsza" Zbigniew Cendrowski "Dekalog Zdrowego Stylu Życia" Zbigniew Cendrowski
1 List Episkopatu Polski dotyczący zagrożeń zdrowia
2 Jan Kochanowski fraszka "Na zdrowie" 
3 Juwenalis z Akwinum (60-127) rzymski poeta satyryczny 

Opracowała:
Elżbieta Koziarska-Puzyńska