VI posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ram Kwalifikacji Sektorowej w budownictwie

4 lipca 2019 r. w Warszawie

Znowu ciekawe doświadczenie, masa wrażeń, w szczególności dla tych z nas, którzy pracują w branży budowlanej.

4 lipca w siedzibie Związku Zawodowego „BUDOWLANI” w Warszawie odbyło się VI posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ram Kwalifikacji Sektorowej w budownictwie.

Spotkanie to związane było z zakończeniem etapu prac realizowanego przez ZZ „BUDOWLANI” projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+.

Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. PROJEKT: POWR.02.04.00-00-0060/16-00.

Oddział Warszawa Centrum OSPS BHP reprezentowali członkowie naszego Oddziału kol. Tadeusz Potasiński i kol. Michał Wachowicz. W posiedzeniu uczestniczyła również z nami reprezentacja Oddziału w Warszawie OSPSBHP.