Targi BeHaPe w Katowicach

W dniach od 25 do 26 kwiatnia odbyły się w Katowicach Targi BeHaPe. Czujni, jak zwykle, i tam byliśmy. Staramy się uczestniczyć we wszystkich imprezach, które promują bezpieczeństwo i higienę pracy.

Z naszego Oddziału w Targach uczestniczyły trzy osoby (Michał Wachowicz, Agnieszka Skibniewska-Zera i Tadeusz Potasiński). W ramach Targów zorganizowano dwie konferencje. Nawiązaliśmy ciekawe kontakty, w tym z panią Anną Łuczak. Było wielu wystawców, spośród których kilku też w przyszłym roku można by gościć u nas z ciekawymi prelekcjami. Oprócz nas widziałem nielicznych przedstawicieli Oddziałów z: Katowic, Lublina, Radomia, Rzeszowa.
Uważamy, że warto było tam być.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Targach można poczytać na stronie Promotora (link)