Tadeusz

Jego pasją (oczywiście poza działaniami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy) jest wędkowanie. Obie te pasje potrafi sprytnie połączyć. Czekamy na taaaaaaaaaaaką rybę.

 

Pełni funkcję Sekretarza Głównego Kolegium Sędziowskiego - działającego przy ZG PZW