"Świadoma i bezpieczna praca na wysokości" - konferencja 25-26 maja 2018 roku

Konferencja połączona z obchodami 15-lecia Oddziałów w Kielcach i Starachowicach.

Do Muzeum Ziemi Kieleckiej, gdzie odbywała się konferencja przybyli pracownicy służby BHP - członkowie  OSPSBHP z Oddziałów w  Kielcach, Starachowicach, Radomia, Rzeszowa, Sieradza, Lublina oraz Warszawy Centrum. Z uczestnikami spotkał się Główny Inspektor Pracy oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach.