Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 7 grudnia 2016 r.

I tam mieliśmy swojego przedstawiciela.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki - UJ z Krakowa, Politechnika Częstochowska, Akademia im. Jana Długosza z Częstochowy, Politechnika Warszawska, GIP, GIS, ZUS, MRPiPS Warszawa, Główny Instytut Górnictwa, Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi, OSPSBHP O/Warszawa Centrum, CIOP-PIB.

Program spotkania:
Przedstawienie planów i projektów EU-OSHA na lata 2017-2019
Przedstawienie propozycji działań KPC i KSI w 2017 r.
 Projekcja filmu „Automatic Fitness” nagrodzonego przez EU-OSHA podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku w kategorii „Zdrowe miejsca pracy”, informacja o możliwości wykorzystania filmu przez KSP.
Wizyta w laboratoriach TECH SAFE BIO.