Spotkanie Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA 2018 rok

 W dniu 28 lutego 2018 r.,  w Warszawie odbyło się spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(KSP KPC EU-OSHA)

Uczestników spotkania przywitała Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, Dyrektor  CIOP - PIB, członek Rady Zarządzającej EU-OSHA.

W  trakcie spotkania omówiono działania zrealizowane w 2017 r. przez KPC i KSP.  Przedstawiono projekty EU-OSHA na lata 2018 – 2023 oraz propozycje działań KPC i KSI w 2018 r.

Zaprezentowano założenia, materiały informacyjne i propozycje planu kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.  A potem już była dyskusja z udziałem specjalistów z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB oraz firm i instytucji zainteresowanych udziałem w kampanii. Nie zabrakło również naszego przedstawiciela. Nasz oddział godnie reprezentował, stały nasz przedstawiciel, Kol. Tadeusz Potasiński Wiceprezes Zarządu Oddziału.