Problematyka czasu pracy w 2016 r.

W Warszawie, w siedzibie Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani, w dniu 10 lutego 2016 r., w godz. 12:30 – 15:00 odbyło się seminarium zorganizowane przez Związek Zawodowy „Budowlani” – Zarząd Krajowy i Zarząd Okręgu Mazowieckiego wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie oraz Zarządem Głównym i Zarządem Oddziału Warszawa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Temat seminarium to „Problematyka czasu pracy w 2016 r”.

Porządek obejmował:

 1. Otwarcie seminarium i powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZZ „Budowlani”, członka ROP Zbigniewa Janowskiego.
 2. Wystąpienie Przewodniczącego ZZ „Budowlani”.
 3. Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie – Elżbiety Lipińskiej.
 4. Wybrane zagadnienia dotyczące aktualnych przepisów o czasie Pracy - Starszy Inspektor Pracy Dariusz Mińkowski - OIP Warszawa:
 • planowanie czasu pracy,
 • systemy rozliczania czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 •  zasady rekompensaty  za pracę w godzinach nadliczbowych.
 1. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy – Starszy Inspektor Pracy Dariusz Mińkowski - OIP Warszawa.
 2. Głosy w dyskusji - przedstawiciele organizacji społecznych – m.in. przedstawiciele „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego ,,Budowlani” Pracowników Leśnictwa Piotra Nalewajek, Jolanta Frontczak – Okręg Mazowiecki.
 3. Podsumowanie seminarium – Zbigniew Janowski, Elżbieta Bożejewicz, przedstawiciel Okręgu Mazowieckiego ZZ „Budowlani” oraz prezes Oddziału Warszawa OSPSBHP – Mirosław Mitura.

Oczywiście uczestniczyliśmy w tym seminarium "silną grupą": Ilona Hoinca, Małgorzata Kozłowska, Tadeusz Potasiński,  Małgorzata Rękawek, Milena Smuniewska-Wypych,                    Marlena Szwed.