„Nie daj się stresowi. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń"

Nasz kolega Tadeusz Potasiński uczestniczył, w dniu 29 czerwca br., w konferencji zorganizowanej przez CIOP-PIB pn. „Nie daj się stresowi. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń" (ESENER II), a po konferencji wziął udział w spotkaniu uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego /KSP KPC/ EU-OSHA.

Konferencja i spotkanie KSP KPC odbyło się w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, czyli w dawnej siedzibie Komitetu Centralnego  Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej /KC PZPR/ - budynek od środka również dziś robi wrażenie.

Program konferencji obejmował:

1.      Nowe i powstające czynniki ryzyka zawodowego a zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - wyniki ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER – dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB.

2.      Stres w pracy – czym jest i jak go ograniczać na poziomie organizacji – dr Dorota Żołnierczyk, CIOP-PIB

3.      Jak zapobiegać mobbingowi – dr Magdalena Warszewska - Makuch, CIOP-PIB

4.      Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – Małgorzata Czernecka, Human Power.

 

Natomiast program spotkania Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA obejmował:

1.      Otwarcie spotkania Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA – poprowadził dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska prof. nadzw. CIOP-PIB, Dyrektor Krajowego Punktu  Centralnego EU-OSHA.

2.      Podsumowanie działań podejmowanych przez krajowy punkt centralny i krajową sieć partnerów w 2016 - 2017 r. – Wioleta Klimaszewska, CIOP-PIB.

3.      Przedstawienie strategii i założeń kampanii dotyczącej niebezpiecznych substancji chemicznych „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2018-2019 i „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” – Dorota Pięta, CIOP-PIB.

4.      Dyskusje, którą poprowadził  dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska prof. nadzw. CIOP-PIB