Marlena Szwed

Członkowie Oddziału chętnie angażują się w promowanie kultury bezpieczeństwa wśród najmłodszych. 
 

W 2014 r.  nasza koleżanka Marlena Szwed przeprowadziła łącznie ponad 80 godz. warsztatów.

Zajęcia profilaktyczne w szkołach dotyczyły m.in. przedstawienia,  w jaki sposób wykonywać czynności w życiu codziennym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.