Litwa 2014 r.

„Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” to temat wyjazdu studyjnego do Republiki Litewskiej w dniach 10-13 lipca 2014 roku.

To fakt - nie sama pracą człowiek żyje - tak więc zwiedzaliśmy Druskienniki, Wilno, Troki. Odwiedziliśmy Dom Polski w Druskienikach. Cały czas oczywiście integrując się z innymi Oddziałami OSPSBHP. W dniu przyjazdu, tj. 10 lipca, w godzinach popołudniowych uczestnicy wyjazdu wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w Druskiennikach. W Druskiennikach na 16 tysięcy mieszkańców jest ok. 800 Polaków, z czego ponad 120 należy do Związku Polaków na Litwie. Podczas spotkania Helena Aliszkiewicziene, prezes oddziału w Druskiennikach, zapoznała przybyłych z działalnością związku oraz przyjęła od uczestników wyjazdu studyjnego zbiór polskich książek. 11 lipca odbyło się seminarium „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”. W pierwszej części głos zabrali: Arūnas Lupeika, zastępca Głównego Inspektora Pracy Republiki Litewskiej, Vaidas Maąidlauskas, specjalista ds. bhp w firmie Tuvlita – TÜV Thüringen grupe, Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, Marek Nościusz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP. 12 lipca uczestnicy wyjazdu zwiedzili Wilno i Troki. Wśród uczestników panowała przyjazna atmosfera, sprzyjająca wymianie doświadczeń zawodowych.

Liczymy na większe zainteresowanie naszych kolegów takimi wyjazdami.