Kongres pożarnictwa Warszawa 27 lipca 2017 r.

Wakacje wakacjami, wolne wolnym, ale my działamy i szkolimy się bezustannie.

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w Kongresie pożarnictwa w dniu 27 lipca 2017 r.

Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych, celem której jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji.

Wydarzenie to cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży ale i wysoką frekwencją.  Tegorocznej Edycji Kongresowi towarzyszyła wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017 oraz bogaty program wystąpień merytorycznych, technicznych, przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów, a także szereg pokazów i testów systemów.