Konferencja: Współczesne zagrożenia w miejscu pracy- aspekt teoretyczny i praktyczny.

W dniu 6 kwietnia 2017r. członkowie naszego Zarządu Oddziału: Dorota Rajkiewicz, Marlena Szwed i Tadeusz Potasiński uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Współczesne zagrożenia w miejscu pracy- aspekt teoretyczny i praktyczny, która odbyła się w auli Politechniki Rzeszowskiej.

Wśród zaproszonych gości głos zabrali m.in. przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Hutniczo- Górniczej w Krakowie, członkowie Komisji Certyfikującej ENSPHO, Dyrektor Departamentu Rehabilitacji ZUS, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, z-ca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP a także goście przybyli z zagranicy m.in. z Rosji, Węgier, Chorwacji, Brukseli, Słowacji, Hiszpanii oraz Czech. 
Konferencja umożliwiła niewątpliwie wymianę wiedzy oraz doświadczeń, zacieśniła współpracę międzynarodową a także zaprezentowała najnowszy stan wiedzy i badań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 
Po konferencji bogatej w ciekawe wykłady, dyskusje, wymianę doświadczeń oraz rozmowy kuluarowe możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest potrzeba tego typu spotkań, wspomagających bezcenną wymianę doświadczeń.
 
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie:)