Konferencja "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników" 13 czerwca 2017 r.

W dniu 13 czerwca 2017 r. uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanejprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy pn. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.

Celem konferencji było przedstawienie problemów występujących w środowisku pracy m.in. chorób przewlekłych, schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz zagrożeń psychospołecznych, takich jak stres i mobbing. Byliśmy tam liczną dwunastoosobową delegacją.

Nasza koleżanka Ania Pęczek, (z której jesteśmy dumni)  przedstawiała  temat Zdrowi pracownicy lepiej pracują - dobre praktyki prozdrowotne w firmie CEMEX Sp. z.o.o. - i ... wypadła rewelacyjnie.