Konferencja „Bezpieczeństwo w pracy - regulacje i praktyka” 2017r.

Wydział Prawa i Administracji oraz 3M Poland sp. z o.o. zorganisowa konferencję naukową „Bezpieczeństwo w pracy - regulacje i praktyka”, która odbyła się 5 grudnia 2017 r. w Auli im. R. Schumana na terenie Kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Byli tam również nasi przedstawiciele.

W programie były następujące tematy:

Prawo do bezpiecznych warunków pracy jako zasada konstytucyjna
Bezpieczeństwo pracy w projekcie Indywidualnego Kodeksu Pracy
Znaczenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dla ochrony życia i zdrowia pracowników 
Roszczenie odszkodowawcze z wypadku przy pracy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego 
Renta rodzinna na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
Postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy
Konsekwencje prawne dopuszczenia pracownika do pracy bez wymaganych badań lekarskich 
Uprawnienia inspektora pracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
Obowiązki w zakresie bhp w nowych formach zatrudnienia 
Tendencje zmian w zakresie ochrony zdrowia pracowników w prawodawstwie Unii Europejskiej 
Bezpieczeństwo w zakładzie pracy – przepisy i realia
Wypadki przy pracy – odpowiedzialność pracodawcy