Konferencja ATESTU 2019 r.

W dniach od 19 do 22 listopada 2019 r. uczestniczyliśmy w konerencji ATESTU.

Tematami dwunastej już konferencji były:

Nowoczesne zarządzanie operacyjne z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w praktyce.

Programy promocji zdrowia w zakładach pracy.

Kosz ochronny już nie wystarcza! Jak inaczej chronić się przed upadkiem z drabin stałych?

Kształtowanie kultury pracy i komunikacji w firmach.

Pierwsza pomoc w kontekście wypadków drogowych i umiejętności udzielania jej przez kierowców.

Wręczenie nagród laureatom wyróżnienia ZŁOTE SZELKI'2019.

Dyskusja panelowa "Po co nam zarządzanie bhp?"

Różne spojrzenia na zagadnienia związane z montażem i eksploatacją rusztowań.

Walidacja procedury indywidualizacji konstrukcji wybranego rodzaju odzieży ochronnej dla grupy osób pracujących w środowisku pracy o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, w oparciu o technikę skanowania obrazów trójwymiarowych 3D.

Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem.

Ryzyko powinno być bezpieczne, czyli kilka kwestii związanych z pojęciami podstawowymi.

Egzamin dla osób kończących szkolenie okresowe bhp dla służby bhp.

Kim jest współczesny behapowiec - ambicje i trudności, kompetencje i możliwości, wynagrodzenie i formy działania.

"Po co nam służba bhp?"