Spotkanie założycielskie

W dniu 12.02.2014 roku w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Warszawa-Centrum przy ul. Czackiego 3/5 p. 502, odbyło się zebranie założycielskie Klubu Honorowych Dawców Krwi.

W spotkaniu  uczestniczył Prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe Włodzimierz Warwas, Jolanta Olejko Prezes Zarządu Oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP, Tadeusz Potasiński Wiceprezes Zarządu oraz Marlena Szwed Skarbnik Zarządu Oddziału wraz z członkami Oddziału, którzy są Honorowymi Dawcami Krwi, a teraz postanowili działać w ramach Klubu HDK PCK. Po krótkim wprowadzeniu inicjatora i pomysłodawcy powołania Klubu  członka naszego oddziału kol. Henryka Wójcika, głos zabrał Włodzimierz Warwas, który przybliżył ideę krwiodawstwa i powoływania Klubów Honorowych Dawców Krwi w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyraził również zadowolenie z faktu, że pracownicy służby BHP zajmujący się na co dzień bezpieczeństwem i higieną pracy, chcą również zaangażować się w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża.