Jola Olejko

Pragniemy przedstawić Panią Prezes Zarządu Oddziału Warszawa Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Jolantę Olejko.

 

 

Cenimy ją za pracę, bezgraniczne zaangażowanie w działalność społeczną, na rzecz środowiska służby bhp, nie tylko Oddziału Warszawa Centrum OSPS BHP. Jej oddanie w pracy społecznej jest bezcenne i godne naśladowania. Każdego dnia i w każdym działaniu przyczynia się do integracji środowiska pracowników służby bhp, kształcenia młodych adeptów bhp, upowszechniania dobrych praktyk w naszym zawodzie i oczywiście poszerzania wiedzy członków Oddziału, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od 1994 roku pracowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej, najpierw jako starszy specjalista, a później jako główny specjalista ds. bhp. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony pracy i ergonomii na Politechnice Warszawskiej. Współtworzyła poradniki dla dyrektorów szkół wydane przez ministerstwo w serii "Biblioteka BHP Dyrektora Szkoły" Przez sześć lat nadzorowała merytorycznie witrynę "Bezpieczna szkoła". Uczestniczyła w opracowywaniu rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach i placówkach oświatowych oraz w sprawie ogólnych przepisów bhp w szkołach wyższych. Pracowała nad rozwiązaniem problemu zalegania trucizn i odczynników w szkolnych pracowniach chemicznych, brała udział w pracach grupy inicjatywnej nad chorobami głosu nauczycieli. Kolejne kilka lat pracowała w Ministerstwie Gospodarki, dzisiaj w Ministerstwie Energii. Między innymi z jej inicjatywy powstał Oddział Warszawa Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Widziała potrzebę integracji pracowników służby bhp w celu wymiany poglądów, wypracowywania wspólnych interpretacji przepisów oraz dla podniesienia rangi bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2009 roku, w kategorii „Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”, otrzymała prestiżową nagrodę "Złote szelki". Od 22 czerwca 2010 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału. Jest członkiem Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie  i członkiem Rady Programowej Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB. W 2013 roku otrzymała  "Honorową Odznake  za  Zasługi Dla Ochrony Pracy", nadawaną przez Głównego Inspektora Pracy. Była autorką publikacji w "Słowniku  polskiego ruchu młodowiejskiego" tom III  wydanym przez Muzeum Histporii Polskiego Ruchu Ludowego w 2013 roku , Warszawa ISBN 978-83-7901-001-1.

To jej zapał i przemyślane, systematyczne działania powodują, że wokół niej gromadzi się coraz więcej osób zaangażowanych w poprawę warunków pracy, chcących wspólnie stawiać czoła nowym wyzwaniom w tej dziedzinie, jak i tych początkujących – stawiających pierwsze kroki w niełatwym zawodzie pracownika służby bhp.

Jako Prezes Zarządu Oddziału Warszawa Centrum OSPS BHP zorganizowała szereg warsztatów, pogadanek, szkoleń nie tylko dla członków oddziału, ale także dla pracowników służby bhp resortu finansów.

Więcej