Brązowy Krzyż zasługi dla Kol. Henryka Wójcika

Prezes naszego klubu HDK PCK Bezpieczne Serce, Henryk Wójcik, został odznaczony za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa państwowym odznaczeniem: Brązowym Krzyżem Zasługi! 

 

 

 

Z nieukrywaną przyjemnością mam zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 (tak tak, 2016 :)) o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Zdrowia, Prezes naszego klubu HDK PCK Bezpieczne Serce, Henryk Wójcik, został odznaczony za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa państwowym odznaczeniem: Brązowym Krzyżem Zasługi! 

więcej na ten temat