Bezpieczeństwo i higiena pracy starszych pracowników

Projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy starszych pracowników....

Projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy starszych pracowników, o którym pisaliśmy na naszej stronie zbliża się do etapu końcowego.
Zebrane materiały posłużą do rozwinięcia/rozpropagowania wniosków i zaleceń na terenie całej Europy. Ustalenia i wyniki projektu będą łatwo dostępne za pośrednictwem narzędzia wizualizacji online, a różne sprawozdania i podsumowania przyczynią się do realizacji celów i przesłań kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016–2017.

Główne tematy ujęte w projekcie to: 
•    starzenie się, BHP a płeć; 
•    polityka, strategie, 
•    programy i działania w zakresie BHP; 
•    praktyki w miejscu pracy i wsparcie dla przedsiębiorstw; 
•    oraz systemy i programy rehabilitacji i powrotu do pracy.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na poniższych linkach, które pozwolą już dziś częściowo zapoznać się z ustaleniami, wdrażanymi w ciągu najbliższych
dwóch lat.

Zarządzanie BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej

Wysoki poziom BHP opłaca się przedsiębiorstwom

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zagrożenia psychospołeczne i stres w pracy

Materiał opracowała na podstawie: https://osha.europa.eu/pl/entity-collection/144
Elżbieta Koziarska-Puzyńska