Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OSPSBHP 2019 r.

2019-05-13

10 maja 2019 r. w Toruniu odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OSPSBHP, na którym zostały wybrane nowe władze naczelne naszej organizacji.

Wybieraliśmy władze stowarzyszenia na następną kadencję 2019-2022. Obrady przebiegały sprawnie. Prezesem Zarządu Głównego została ponownie wybrania Kol. Elżbieta Bożejewicz. Przedstawiciele wszystkich trzech warszawskich Oddziałów zostali wybrani do władz: przedstawiciel Oddziału Warszawa Wola do Zarządu Głównego, a Oddziałów Warszawa i Warszawa Centrum do Głównej Komisji Rewizyjnej.  Z radością informujemy, że nasz Kol. Cezary Żukowski będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
Gratulujemy Czarku, będziemy Cię wspierać, ale jednocześnie wiemy, że to zobowiązuje - więc będziemy się jeszcze bardziej starać.
 
 
 
 
 
 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym, których delegaci obdarzyli swoim zaufaniem.