Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

2016-06-16

15 czerwca 2016 r. Starszy Inspektor pracy, Specjalista  OIP w Warszawie Pan Józef Fijołek poprowadził arcyciekawy wykład nt. zatrudnainia osób niepełnosprawnych oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb tych pracowników. Znowu było szereg wątpliwości i pytań. Temat ten jest dla nas szczególnie ważny. Dziekujęmy za wykład.