Posiedzenie Zarządu Oddziału 11 września 2019 r.

2019-09-15

W dniu 11 września 2019 r. oficjalnie zakończyliśmy wakacje.

Zarząd Oddziału spotkał się na pierwszym po wakacjach posiedzeniu. Zajęliśmy się następującymi sprawami:

  1. Przyjęcie nowych członków - 2 osoby.
  2. Uchwała dotycząca RODO.
  3. Porozumienie z ZZ BUDOWLANI.
  4. Scenariusz obchodów 10-lecia  powstania naszego Oddziału, sala i sprawy organizacyjne.
  5. Preliminarz wydatków do końca 2019 roku, składki i pozostałe sprawy finansowe.
  6. Zmiana poczty elektronicznej Oddziału i skrzynek wprowadzone przez ZG.
  7. Strona internetowa- sprawy organizacyjnej i zmiany wprowadzane przez ZG.
  8. Pozostałe sprawy organizacyjne.

Dorotka niestety nam uciekła, ale była z nami.