Mistrzostwa Kadry BHP 2019 - V edycja ogólnopolskiego konkursu

2019-08-20

Mistrzostwa Kadry BHP to konkurs, którego zadaniem jest popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zwycięzcą V edycji został nasz kolega z Oddziału!

Mistrzem Kadry BHP 2019 został nasz kolega Janusz Dorochowicz, specjalista ds. bhp z Warszawy. Pokonał innych kandydatów w konkursie wiedzy o bhp. Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie CIOP-PIB 4 lipca 2019 r.

Celem corocznego konkursu jest tworzenie prestiżowego rankingu ekspertów, którzy wyznaczając standardy w branży i przedsiębiorstwach, każdego dnia przyczyniają się do budowy bezpieczniejszego środowiska pracy oraz integrowanie grona osób aktywnie zaangażowanych w propagowanie kultury bezpieczeństwa w pracy.

Konkursowi zawsze patronują najważniejsze instytucje państwowe i media branżowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród nich znajdują się Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie i Fundacja Forani.

W konkursie wzięło udział 960 osób. " Poziom wiedzy i znajomości zagadnień bhp w tym roku był wysoki" - mówił Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru SEKA, przewodniczący komisji konkursowej Mistrzostw Kadry BHP. Podkreślał, że w pierwszym etapie dwie osoby uzyskały maksymalną liczbę punktów. W I części drugiego etapu 6 uczestników zdobyło ponad 10 punktów na 20. "Uważam to za bardzo dobry wynik wziąwszy pod uwagę, że za błędną odpowiedź przyznawane były punkty ujemne." Komisja Konkursowa docenia również pracę uczestników nad odpowiedziami na 5 pytań problemowych (https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/koalicja-bezpieczni-w-pracy-wybrala-mistrza-kadry-bhp-2019,65270.html).

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów musiało zmierzyć się także z kolejnym testem, składającym się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (maksymalnie 20 punktów) oraz ocena przyznana przez komisję konkursową za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte o wyższym stopniu trudności (maksymalnie 25 punktów). Jury weryfikowało najlepszy dobór narzędzi oraz oceniało umiejętność skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.

Gratulujemy Tobie Januszu tak prestiżowej wygranej! Jesteśmy z Ciebie dumni.

piszą o nas w ATEST 7/2019